آرشیو تگها: انواع نظارت و بارزسی

آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1398 رئیس قوه قضاییه

آیین نامه اجرایی

رئیس قوه قضاییه در اجرای ماده 14 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور با اصلاحات بعدی آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور را تصویب کرد.

بیشتر بخوانید »