آرشیو تگها: اهداف مجازات های جایگزین حبس

رقابت های جایگزین حبس

مقالات حقوق جزای عمومی

روح الله آرمند معاون دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه در مقاله ای به نقد تعیین مجازات های جایگزین حبس غیرمنطقی و ذکر معیارهای تعیین آن می پردازد.

بیشتر بخوانید »