آرشیو تگها: بخشنامه های کیفری

رسیدگی به جرم رانندگی بدون گواهی نامه در دادسرای عمومی

بخشنامه های اجرایی

در پي تغيير تعرفه خدمات قضايي موضوع قانون بودجه 95 و میزان مجازات تعزيري موضوع تخلفات رانندگي رسيدگي به آن در صلاحيت دادسراي عمومی است.

بیشتر بخوانید »

رسیدگی به جرم رانندگی بدون پروانه در صلاحیت دادسرای عمومی است

بخشنامه های اجرایی

رسیدگی به جرم رانندگی بدون پروانه به موجب قانون بودجه سال 1395 و جدول تعیین تعرفه های بودجه ای و افزایش جزای نقدی در صلاحیت دادسرای عمومی

بیشتر بخوانید »