آرشیو تگها: برنامه نویسی کوتاه

مایکرو بیت

BBC Micro bite

قضاوت آنلاین:برنامه نویسی به سبک جدید ظرف چند دقیقه ایده بود که بی بی سی را ترغیب یه ساخت دستگاهی به نام مایکروبیت و توزیع آن بین دانش آموزان مدارس نمود.

بیشتر بخوانید »