آرشیو تگها: برگزاری تجمع

برگزاری تجمع

آیین نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی

آیین نامه اجرایی

آیین نامه اجرایی ماده 13 قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی مصوب 23 اردیبهشت 1397 هیأت وزیران در خصوص صدور مجوز تجمع و راهپیمایی

بیشتر بخوانید »