آرشیو تگها: برگ مالیاتی

دعوای ابطال برگ اجراییه مالیاتی در صلاحیت هیأت حل اختلاف مالیاتی است

آراء شعب دیوان عالی کشور در امور حقوقی

هرگاه مؤدی مالیاتی نسبت به برگ اجراییه مالیاتی معترض باشد، باید اعتراص خود را در هیأت حل اختلاف مالیاتی حوزه مالیاتی محل صدور طرح نماید.

بیشتر بخوانید »