آرشیو تگها: بطلان دستور اجرای ثبت

قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی

سند مالکیت

قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ‌مصوب 27 شهريور ماه 1322 مجلس ناظر به اعتراض دستور اجرای ثبت و عملیات اجرای ثبتی است.

بیشتر بخوانید »