آرشیو تگها: بند ب ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه

دستورالعمل نحوه نوبت دهی جهت ارائه خدمات قضایی به مراجعان

دستورالعمل های قوانین و مقررات

دستورالعمل نحوه نوبت دهی جهت ارائه خدمات قضایی به مراجعان را در اجرای ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه رئیس قوه قضاییه تصویب کرد.

بیشتر بخوانید »

شرایط طرح دعوای مطالبه دین موضوع سند رسمی لازم الاجرای ثبتی در دادگاه

نشست قضايی قضات دادگستری

شرایط طرح دعوای مطالبه طلب موضوع سند رسمی لازم الاجرای ثبتی در دادگاه با توجه به بند ب ماده 113 قانون برنامه توسعه ششم کشور جمهوری اسلامی ایران چیست؟

بیشتر بخوانید »

شرایط اقامه دعوای مطالبه دین موضوع اسناد رسمی لازم الاجرای ثبتی در دادگاه

نشست قضايی قضات دادگستری

شرایط اقامه دعوای مطالبه طلب موضوع سند رسمی لازم الاجرای ثبتی در دادگاه با توجه به بند ب ماده 113 قانون برنامه توسعه ششم کشور جمهوری اسلامی ایران چیست؟

بیشتر بخوانید »