آرشیو تگها: بند ه ماده 13 قانون صدور چک

تغییر سر رسید چک بلامحل با ترضی طرفین

نشست قضايی قضات دادگستری

آیا تغییر تاریخ صدور چک با تراضی صادرکننده و دارنده چک در درج تاریخ مؤخر بر تاریخ واقعی، تأثیری در جرم چک بلامجل دارد؟

بیشتر بخوانید »

مفهوم چک سفید امضاء و اثر آن در جرم صدور چک بلامحل

شعبه دادگاه

در قانون سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضاء جرم انگاری شد ولی تعریفی از چک سفید امضاء و اثر آن نیامده و نظر حقوقدانان هم در این خصوص واحد نیست.

بیشتر بخوانید »