آرشیو تگها: بند 6 ماده 4 قانون حمایت خانواده

بند 6 ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب ۱ اسفند ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی در خصوص صلاحیت دادگاه خانواده در رسیدگی به دعوای مطالبه مهریه اعم از منقول و غیرمنقول