آرشیو تگها: به کارگیری اتباع بیگانه

شرایط اشتغال به کار اتباع بیگانه در ایران

مقالات حقوقی

قضاوت آنلاین: اشتغال به کار کارگر خارجی در ایران، تابع ضوابط و مقرراتی است که قانون کار جمهوری اسلامی ایران مشخص نموده و باید از سوی کار و کارفرما رعایت شود.

بیشتر بخوانید »