آرشیو تگها: بیمه مضاعف

بیمه تأمین اجتماعی کارگران، موضوعات و مصادیق آن، قسمت اول

بیمه

قضاوت آنلاین: اصول بیمه های تأمین اجتماعی را خطر، اجباری بودن بیمه، حق بیمه، عدم وجود حق حبس، عدم امکان بمیه مضاعف، وجود اصل قائم مقامی، حق مضاعف تشکیل می دهد.

بیشتر بخوانید »