آرشیو تگها: بیمه وسایل نقلیه

بیمه وسایل نقلیه

آیین نامه تعیین میزان ظرفیت مجاز وسایل نقلیه

قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایط نقلیه

آیین نامه تعیین میزان ظرفیت مجاز وسایل نقلیه موضوع ماده 12 قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

بیشتر بخوانید »

آیین نامه اجرایی ماده ۵ قانون بیمه اجباری

قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایط نقلیه

آیین نامه اجرایی ماده 5 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 16 اردیبهشت 1397 هیأت وزیران

بیشتر بخوانید »

دکتر پروین نوین

دکتر پرویز نوین

شرح حال و رزومه دکتر پرویز نوین استاد حقوق عمومی و حقوق بین الملل و آشنایی با تحصیلات و کسب مدارج علمی و تدریس هایی که داشته و آثار تألیفی و تحقیقی ایشان

بیشتر بخوانید »

زندگی نامه دکتر ابوالقاسم گرجی، استاد حقوق خصوصی و کیفری

دکتر ابوالقاسم گرجی

قضاوت آنلاین: دکتر ابوالقاسم گرجی علم را از مکتب آغاز کرد. نزد بزرگان فقه و اصول نجف تحصیل نمود و به درجه اجتهاد رسید. بعداً توانست دکتری حقوق خصوصی اخذ کند.

بیشتر بخوانید »