آرشیو تگها: بیوه

حذف واژه باکره و درج عبارت ازدواج نکرده

سند ازدواج

حذف واژه باکره و درج عبارت ازدواج نکرده در سند ازدواج زوجه به موجب حکم دادگاه عالی به علت خدشه وارد کردن واژه باکره به حریم خصوصی زنان

بیشتر بخوانید »