آرشیو تگها: بیوگرافی دکتر سید حسن امامی

زندگی نامه دکتر سید حسن امامی، استاد حقوق مدنی

دکتر سید حسن امامی

زندگی نامه و شرح حال دکتر سید حسن امامی؛ روحانی مجتهد، مدرس اولین دوره دکتری حقوق مدنی و نویسنده شش جلد حقوق مدنی است که از منابع حقوق به شمار می رود.

بیشتر بخوانید »