آرشیو تگها: بیوگرافی فقیهان ایران

شیخ محمد سنگلجی

شیخ محمد سنگلجی

شیخ محمد سنگلجی فرزند آیت الله حاج شیخ محمد، دانشمندی متواضع و از مدرسان عالی حقوق دانشکده حقوق و دارای 17 اثر تألیفی در حقوق ، فلسفه و مذهب است.

بیشتر بخوانید »