آرشیو تگها: تأييد قرار نهايي دادرسرا

تأیید قرار نهایی دادسرا از جهات رد دادرس نیست

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

قضاوت آنلاین: اظهارنظر دادرس دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض به قرارهای نهایی دادسرا، از جهات رد دادرس وی نبوده و در صورت طرح مجدد پرونده می تواند رسیدگی نماید.

بیشتر بخوانید »