آرشیو تگها: تبصره ماده 102 قانون مجازات اسلامی

حق تعقیب مجدد متهم با فوت شاکی به ارث می رسد (نظریه مشورتی ۷۳)

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با فوت شاکی حق تعقیب مجدد متهم با لحاظ تبصره ماده 102 قانون مجازات اسلامی و ماده 106 این قانون قابل توارث به ورثه است.

بیشتر بخوانید »