آرشیو تگها: تبصره ماده 14 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

تبصره ماده 14 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

مسئولیت کیفری آموزشگاه رانندگی در تصادفات فوتی و جرحی

آرای دیوان عدالت اداری

با توجه به تبصره 3 ماده 14 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، آموزشگاه های رانندگی مسئولیتی در تصادفات فوتی و جرحی رانندگان خودروها ندارد.

بیشتر بخوانید »