آرشیو تگها: تبصره ماده 211 قانون مجازات اسلامی

نظریه کارشناسی مبنای انتساب جعل سند به متهم

نشست قضايی قضات دادگستری

نظریه کارشناسی جعل سند برای انتساب جرم به متهم، نظریه اخذ شده توسط قاضی دادسرا است یا نظریه اعلام شده بعد از قرار نقص تحقیقات دادگاه؟

بیشتر بخوانید »

اثبات جرم شرب خمر با علم قاضی

نشست قضايی قضات دادگستری

امکان اثبات جرم شرب خمر با علم قاضی مستند به نظریه پزشکی قانونی، نتیجه مثبت تست الکل سنج تنفسی و سایر قراین و امارات موجود در پرونده

بیشتر بخوانید »

اثبات سرقت کیف با تهدید و عنف با سوگند شاکی

نشست قضایی گروه تلگرامی تحلیل کاربردی حقوق

اثبات جرم سرقت با تهدید و عنف با سوگند شاکی در فرضی که تنها دلیل مثبت وقوع جرم سرقت تعزیری و شناسایی هویت متهم سوگند شاکی باشد ممکن است؟

بیشتر بخوانید »