آرشیو تگها: تخلفات نمایندگان مجلس

قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان مصوب 1391 مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی و نمایندگان آن

قضاوت آنلاین: به موجب قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان مجلس مصوب 1391 هرگاه نماینده ای در دوران نمایندگی مرتکب تخلفی شود، به مجازات انتظامی محکوم خواهد شد.

بیشتر بخوانید »