آرشیو تگها: تخلف زوجه

حکم به انتقال نصف دارایی زوج به زوجه، منوط به عدم تخلف زوجه است

آراء شعب دیوان عالی کشور در امور حقوقی

با لحاظ بند الف شروط ضمن عقد در سند ازدواج، صدور حکم به انتقال تا نصف دارایی زوج به زوجه، منوط به عدم احراز سوء معاشرت و تقصیر زوجه می باشد.

بیشتر بخوانید »