آرشیو تگها: تخلف شهرداری

صلاحیت دادگاه حقوقی در رسیدگی به دعوی مطالبه خسارت از واحدهای دولتی متخلف (رأی وحدت رویه ۷۴۷)

آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور کیفری

رأی وحدت رویه شماره 747 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه حقوقی در رسیدگی به دعوی مطالبه بهای اراضی تصرّفی شهرداری‌ها

بیشتر بخوانید »