آرشیو تگها: ترک سیگار

زیان های مصرف سیگار الکترونیکی

سیگار الکترونیکی

ورود سیگارهای الکترونیکی به بازار، کیفیت عملکرد آن در مقایسه با سیگارهای سنتی و این که بر خلاف تبلیغات شرکت های تولیدی انی نوع سیگارها زیان هاای آن چیست؟

بیشتر بخوانید »