آرشیو تگها: تست الکل

اثبات جرم شرب خمر با علم قاضی

نشست قضايی قضات دادگستری

امکان اثبات جرم شرب خمر با علم قاضی مستند به نظریه پزشکی قانونی، نتیجه مثبت تست الکل سنج تنفسی و سایر قراین و امارات موجود در پرونده

بیشتر بخوانید »

علم متهم به حمل مشروب الکلی به مایع در حال حمل

نشست قضايی قضات دادگستری

علم مرتکب به مایع در حال حمل و میزان خلوص الکل در جرم حمل مشروبات الکلی کدام یک از ارکان تحقق این جرم محسوب شده و در وقوع آن مؤثر است؟

بیشتر بخوانید »