آرشیو تگها: تسهیلات بانکی

بی اعتباری سود و جریمه بانکی مازاد بر نرخ مصوب بانک مرکزی (نظریه مشورتی ۱۰۹)

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

سود و جریمه بانکی قراردادهای تسهیلات بانک با مشتریان که مازاد بر نرخ مصوب بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار باشد، فاقد اعتبار قانونی است.

بیشتر بخوانید »

دایره شمول رأی وحدت رویه ۷۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور (نظریه مشورتی ۷۶۹)

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

رأی وحدت رویه 794 هیأت عمومی دیوان عالی کشور شامل پرونده های جریانی است ولی آیا شامل پرونده های تسویه شده نیز می شود یا خیر؟

بیشتر بخوانید »

وضعیت اجرای تعهدات قراردادهای بانکی در دوران کرونا

مقالات حقوقی

آیا کرونا ویروس مصداق فورس ماژور یا قوه قاهره در حقوق مدنی است و متعهد می تواند از اجرای قرارداد بانکی خودداری کند یا به تعهدش عمل کند؟

بیشتر بخوانید »

‌قانون عملیات بانکی بدون ربا (‌بهره)

قوانین و مقررات پولی و بانکی

از مهمترین قوانین بانکی در خصوص انواع عقود تسهیلات منعقده بانک ها با مشتریان خود، قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 8 شهریور 1362 است.

بیشتر بخوانید »