آرشیو تگها: تشدید مجازات در مواد مخدر

شرایط تشدید مجازات جرائم موضوع ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر (رأی وحدت رویه 776)

آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور کیفری

با توجه به ماده 9 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر منظور از عبارت « در هر بند » برای تشدید مجازات جرائم موضوع ماده 8 این قانون در صورت تکرار جرم چیست؟

بیشتر بخوانید »