بایگانی برچسب: تصحیح رأی داور

اصلاح اشتباه و تصحیح رأی دادگاه در قوانین همراه نظریات اداره حقوقی

مقالات آیین دادرسی مدنی

مصادیق اشتباه و اصلاح رأی دادگاه ها در قانون واحدی نیست بلکه برای مورد باید به قانون خاص آن رجوع کرد ولی ما این موارد را با نظریات مشورتی یکجا گردآوردیم.

ادامه نوشته »