آرشیو تگها: تصدیق نامه خلاف واقع

تصدیق نامه خلاف واقع موضوع ماده 540 قانون مجازات اسلامی تعزیرات

مجازات صدور سیم کارت با مشخصات هویت دیگری

نشست قضايی قضات دادگستری

مجازات ثبت سیم کارت با مشخصات هویت دیگری در سیستم رایانه یا برگ عادی، جعل و استفاده از سند مجعول، کلاهبرداری رایانه ای و تصدیق نامه خلاف واقع

بیشتر بخوانید »