آرشیو تگها: تصویب نامه هیأت وزیران

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مصوب هیأت وزیران

بودجه

ضوابط اجرایی قانون بودجه کل کشور که توسط هیأت وزیران تصویب می شود شامل دستورالعمل‌ های اجرایی نحوه اجرای قانون بودجه سالانه برای سازمان های مختلف دولتی است.

بیشتر بخوانید »