آرشیو تگها: تعرفه کارشناسان رشته های مختلف

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

کانون کارشناس رسمی دادگستری

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 25 اسفند 1398 رئیس قوه قضاییه در قالب گروه دوازده گانه و با در رشته های مختلف

بیشتر بخوانید »