آرشیو تگها: تعریف عادل

آیا تارک الصلاة بودن شاهد، مانع پذیرش شهادت است؟

مقالات حقوقی

آیا در صورت اجراز تارک الصلاة بودن شاهد از سوی قاضی دادگاه، این امر از موجبات عدم پذیرش شهادت شاهد به عنوان بینه شرعی در عوای مطروحه خواهدبود؟

بیشتر بخوانید »