آرشیو تگها: تعیین قیم

دادگاه صالح تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران (وحدت رویه ۲۲۴)

آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور حقوقی

مرجع تعیین قیم برای صغیری که مقیم ایران است، اعم از این که اقامتگاه پدر وی که فوت شده، در آن محل باشد یا خیر، دادگاه محل اقامت صغیر می باشد.

بیشتر بخوانید »