آرشیو تگها: تفاوت رضایت و برائت

موارد مسئولیت و عدم مسئولیت پزشک در معاینات پزشکی و اعمال جراحی (نظریه ۱۸۰۱)

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به مواد 158، 495 و 496 قانون مجازات اسلامی، موارد مسئولیت جزایی و مدنی پزشک چه می باشد و تفاوت رضایت بیمار به پزشک و اخذ برائت توسط پزشک از بیمار چیست؟

بیشتر بخوانید »