آرشیو تگها: تفسیر رأی

دایره شمول رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خلع ید و اثبات مالکیت (نظریه شماره ۷۳۰)

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور چه تأثیری در دعاوی خلع ید و اثبات مالکیت و قلع و قمع بنا دارد؟

بیشتر بخوانید »