آرشیو تگها: تلقیح مصنوعی

مرخصی زایمان مادر فرزند حاصل از رحم اجاره ای

نه ماه مرخصی زایمان

قضاوت آنلاین: آیا مادری که تخمک وی در رحم اجاره‌ای قرارداده شده و صاحب فرزند شود، می‌تواند به موجب قوانین موجود از مرخصی زایمان و مزایای آن بهره‌مند شود یا خیر؟

بیشتر بخوانید »