آرشیو تگها: تنظیم سند رسمی انتقال

اختیاری شدن شدن اخذ کد رهگیری معاملات (رأی وحدت رویه ۱۲۱۸)

آرای دیوان عدالت اداری

ابطال بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در الزام طرفین به تنظیم مبایع نامه عادی و اخذ کد رهگیری برای دریافت مفاصا حساب مالیاتی از این سازمان

بیشتر بخوانید »

قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی

سند مالکیت

قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی به منظور ایجاد سهولت در تنظیم سند رسمی انتقال اموال اعم از منقول غیرمنقول در 1385 تصویب شد.

بیشتر بخوانید »