آرشیو تگها: توقف خودرو به علت نقص فنی مؤثر

آیین نامه اجرایی بندهای الف و ب ماده ۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

قوانین راهنمایی و رانندگی

نحوه عملکرد مأموران راهنمایی و رانندگی در مواجهه با وسیله نقلیه دارای عیب و نقص فنی و رانندگی در حال مستی در آیین نامه مربوط تعیین شد.

بیشتر بخوانید »