آرشیو تگها: توقف در پایه قضایی

دستورالعمل ترفیع دارندگان پایه قضایی

متون حقوقی

دستورالعمل ترفیع دارندگان پایه قضایی قضات شاغل به پیشنهاد رییس دادگاه عالی انتظامی قضات و در تاریخ 24 اسفند 1398 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده است.

بیشتر بخوانید »