آرشیو تگها: توقیف حساب بانکی

مقصود از کنترل حساب بانکی در ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری

دادستانی کل کشور

منظور از کنترل حساب بانکی اشخاص از جمله متهم در ماده 151 قانون آیین دادرسی کیفری چیست و این امر تا چه حد به مقام قضایی اختیار می دهد؟

بیشتر بخوانید »

آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۶ هیأت وزیران

تروریسم

قضاوت آنلاین: آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۳ بهمن ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی در تاریخ 7 آبان 1396 توسط هیأت وزیران تصویب و ابلاع شد.

بیشتر بخوانید »