آرشیو تگها: توهین تلفنی

محل وقوع جرائم مزاحمت، تهدید و توهین تلفنی محل حدوث نتیجه است

آراء شعب دیوان عالی کشور در امور کیفری

قضاوت آنلاین: محل وقوع جرائم مزاحمت، توهین و تهدید تلفنی، محل حدوث نتیجه و محل اقامت شاکی است که گوشی را بر می دارد نه محل اقامت شخص مزاحم و متهم.

بیشتر بخوانید »