آرشیو تگها: تکاليف قاضي ناظر زندان

دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها مصوب 1395 رئیس قوه قضاییه

دستورالعمل های قوانین و مقررات

دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، مکمل آيين نامه آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ۱۳۸۴ است.

بیشتر بخوانید »