آرشیو تگها: جدول شماره 16 قانون بودجه

قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور به همراه کلیه جداول آن

بودجه

قانون بودجه کل کشور برای تنظیم مدخل و مخارج کشور است که جنبه موقتی داشته و علی الاصول برای همان سالی که تصویب می شود دارای اعتبار است.

بیشتر بخوانید »