آرشیو تگها: جدول نمره منفي رانندگي

قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی با اصلاحات بعدی

قوانین راهنمایی و رانندگی

از مهمترین قانون ناظر به انواع تخلفات رانندگی، جداول مبالغ جریمه ها، پرداخت و اعتراض به آن، قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 می باشد.

بیشتر بخوانید »