آرشیو تگها: جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی

مجازات سگ گردانی در اماکن عمومی و دخالت دادستان در آن

نشست قضايی قضات دادگستری

آیا سگ گردانی منجر به تسبیب در جنایت، اخلال در نظم و آسایش عمومی یا حرکات غیر متعارف و تهدید علیه بهداشت عمومی، جرم و قابل مجازات است؟

بیشتر بخوانید »

مفهوم جرائم تهدید کننده امنیت و آسایش عمومی جامعه

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

قضاوت آنلاین: با توجه به عدم تعریف قانونگذار از جرائم تهدیدکننده امنیت و آسایش عمومی در ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392،مفهوم و مصادیق این جرائم چیست؟

بیشتر بخوانید »