آرشیو تگها: جرم شهادت دروغ

شهادت کذب جرم مطلق است که شامل شهادت دروغ در دادسرا می شود (نظریه مشورتی ۱۱۸۹)

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شهادت کذب جرم مطلق است و بر اساس تفسیری که اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی 1189 از ماده 650 دارد شامل شهادت دروغ در دادسرا می شود.

بیشتر بخوانید »

شهادت کذب در دادسرا جرم و قابل مجازات است

مقالات حقوق جزای اختصاصی

شهادت کذب در دادسرا با قرائتی از ماده 650 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مانند شهادت در دادگاه جرم است با با تفسیر مضیق پاسخ منفی است؟

بیشتر بخوانید »