آرشیو تگها: جرم شهادت دروغ

شهادت کذب جرم مطلق است که شامل شهادت دروغ در دادسرا می شود (نظریه مشورتی 1189)

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شهادت کذب جرم مطلق است و بر اساس تفسیری که اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی 1189 از ماده 650 دارد شامل شهادت دروغ در دادسرا می شود.

بیشتر بخوانید »