آرشیو تگها: جزوه دکتر یزدانیان

جزوه دکتر یزدانیان قاضی دادگستری و استاد آیین دادرسی کیفری

جزوه قرارهای نهایی کیفری

جزوه آموزشی

جزوه کارآموزی قضایی قرارهای نهایی کیفری مطابق با قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4 اسفند 1392 دکتر یزدانیان را می توانید از سایت قضاوت آنلاین دانلود کنید.

بیشتر بخوانید »