آرشیو تگها: جعل فتوکپی سند عادی

حکم جعل در فتوکپی سند عادی

نشست قضايی قضات دادگستری

آیا جعل در فتوکپی اسناد عادی مانند جعل در اضل این اسناد جرم و قابل مجازات است و دیدگاه قضایی قضات مراجع قضایی در این ارتباط چیست؟

بیشتر بخوانید »