آرشیو تگها: جلسات قسامه

اجرای پنجاه قسم در قسامه می تواند در جلسه واحد یا جلسات متعدد باشد (نظریه ۸۷)

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با عنایت به این که گاهی عملاً جمع کردن پنجاه نفر در یک جلسه میسر نیست و این امر ممکن است موجب تفویت و تضییع حق مدعی قتل عمد گردد، در قانون هم الزامی برای اجرای قسامه در جلسه واحد وجود نداشته، در نتیجه اجرای قسامه می تواند در جلسه واحد یا جلسات متعدد برگزارشود.

بیشتر بخوانید »