آرشیو تگها: حساب کاربری

دستورالعمل نحوه نوبت دهی جهت ارائه خدمات قضایی به مراجعان

دستورالعمل های قوانین و مقررات

دستورالعمل نحوه نوبت دهی جهت ارائه خدمات قضایی به مراجعان را در اجرای ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه رئیس قوه قضاییه تصویب کرد.

بیشتر بخوانید »

تاریخ وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب تاریخ ابلاغ قانونی است (نظریه مشورتی)

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مبداء احتساب ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی به مخاطب، تاریخ وصول این اوراق در حساب کاربری نامبرده می باشد و ارسال پیامک به تلفن همراه صرفاً جهت اطلاع رسانی است.

بیشتر بخوانید »

شرایط احراز ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی به مخاطب چیست؟ (نظریه ۳۳۳۴)

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با لحاظ ثبت نتیجه ابلاغ توسط مأمور در واحد ابلاغ و رؤیت آن توسط دادگاه بدون ملاحظه‌ گواهی ابلاغ شده‌ مأمورشرایط احراز ابلاغ الکترونیکی به مخاطب چگونه است؟

بیشتر بخوانید »